Mer enn bare babbel

Såpebobler på babysang

Foto: Øyvind Stople Sivertsen

Når unge foreldre kommer til Øvre Rælingen kirke for dåpssamtale, får de et konkret tilbud om å komme tilbake allerede uken etter.
Av Øyvind Stople Sivertsen

I forlengelsen av den timelange dåpssamtalen med foreldrene, åpnes dørene til menigheten på vidt gap.

– Velkommen til babysang, kan presten stolt fortelle, vel vitende om at menigheten har et konkret tilbud til foreldrene som oppsøker kirken.

Mange av de unge har ikke hatt kontakt med kirken siden ungdomstiden. Likevel ønsker de at kirken tar seg av det eneste offentlige ritualet etter at barnet har kommet til verden, og møter til dåpssamtale.

– Dåpen favner bredt. Minst halvparten av dåpsforeldrene har kun hatt sporadisk kontakt med kirken, sier Sjur Isaksen, som har skrevet bok om menigheten i møte med nybakte foreldre.

Blir mer troverdig
– Det er jo en fantastisk svær ting å få barn. Kanskje det største man får oppleve. Det er mange følelser knyttet til dette. Takknemlighet og glede, men også bekymring og usikkerhet. Det er en eksistensiell hendelse. Med dette som bakteppe, er det sterkt at 80 prosent ringer kirken og ber om dåp etter at barnet deres blir født. Disse bør få et best mulig tilbud av kirken, mener Isaksen.

Det innebærer en timelang dåpssamtale med presten. Og ikke minst at kirken har et plan for oppfølging i etterkant av denne.

– Mange menigheter kan ønske velkommen til babysang, og dermed fortelle at de vil være sammen med dem allerede neste uke. Det er viktig. I dåpsliturgien sies det jo at foreldrene, «sammen med denne menigheten og hele vår kirke», har fått et ansvar. Menighetens del av dette arbeidet blir mer troverdig dersom man har noe konkret å tilby, sier Isaksen, som har jobbet mange år som prest i Larvik, på Værøy og i Rælingen.

Babling på alle nivåer
Og det er i Øvre Rælingen kirke vi befinner oss nå. I den romslige menighetssalen, ved siden av selve kirkerommet, har menighetspedagog Marianne Offernes lagt ut matter på gulvene. Kaffen er klar på kannene, og fruktfatene bugner, selv om de står tilbaketrukket i et hjørne. Nitten blide spedbarn babler fornøyd på mattene. 17 mødre og to fedre følger interessert med på hver minste bevegelse. Flere av dem ble for kort tid siden foreldre for første gang. Omtrent halvparten er under 30 år. Offernes setter på musikk. Hun gir korte, lettfattelige instruksjoner. Gruppen synger med. Barna babler.

I litt over førti minutter er fokuset rettet vekk fra andre gjøremål. Det er samspillet mellom foreldre og barn som gjelder. Øyekontakt, bevegelser, tillit. Og musikk. Alt innenfor kirkens vegger. Etterpå er det kaffe, frukt og samtale.

– Babysang er en utrolig flott måte å komme i kontakt med folka i bygda på. Det favner så bredt, sier Marianne Offernes, som de siste fire årene har jobbet med trosopplæring i Rælingen.

Vil senke terskelen til kirken
– Jeg har en oppgave inni meg om å senke terskelen for å komme inn i kirken. Mange av de som kommer har ikke noe ukentlig tilknytning til kirken. Noen blir overrasket, og sier at ikke visste at kirken kunne tilby noe som dette. De syns det er godt å komme til kirken og være en del av fellesskapet, sier hun.

– Jeg ser ikke på babysang som en arena der jeg skal misjonere. Målet er å bli kjent med folk, skape relasjoner, møte mennesker der de er i livet. Mange er unge voksne, og vi har veldig mange fine samtaler rundt bordene. Det blir et møtepunkt med hele familien, og vi kan treffe folk der de er i livet, påpeker Offernes.

Dermed blir babysangen en naturlig forlengelse av dåpssamtalen.

– I dåpssamtalen må man være vár på foreldrenes situasjon, og ikke regne med at alle har det greit og forstår hva som skjer. Man må tune seg inn på foreldrenes bølgelengde, og være forberedt på at det kan dukke opp ting som man må følge opp i etterkant. Det er en nødvendig forutsetning for en vellykket dåpssamtale at man gjør et godt arbeid for å skape tillit. Man kan si veldig mye smart uten særlig hensikt dersom man ikke har klart å skape en tillitsfull atmosfære, sier Sjur Isaksen.

Den atmosfæren finner man på babysang i Rælingen.

FAKTA:

  • Omtrent 80 prosent av norske barn blir døpt i Den norske kirke
  • Det vil si at rundt 40.000 barn blir døpt i Norge hvert år
  • Gjennomsnittsalder for førstegangsfødende er nå rundt 29 år
  • Snittalderen for å bli far for første gang er omtrent 31 år
Denne artikkelen er i kategorien Ord og sakrament, Relasjoner og fellesskap.