«Livsnær, relevant, tilgjengelig» – en antologi til inspirasjon

Antologien Livsnær, relevant, tilgjengelig

Antologien «Livsnær, relevant, tilgjengelig» (klikk for å laste ned)

«Kirken som det store «vi» har aldri vært betraktet med utgangspunkt i aldersgruppen 18-30 år. Det er dette som gjør Kirke 18-30 så spennende! … Hva ville bli annerledes for oss alle, om 18-30-åringenes livsfølelse, erfaringer og tro fikk komme sterkere til uttrykk i kirkens store «vi» enn det som er tilfelle idag?»

 Biskop emeritus Finn Wagle, fra antologien.

Last ned antologien «Livsnær, relevant, tilgjengelig» her (pdf)

Kirke 18-30 er en satsing i Den norske kirke som søker å få fram erfaringer, refleksjoner og muligheter rundt hva det er å være kirke i vår tid med unge voksne. I visjonsdokumentet til Den norske kirke 2009-2014 står det: «Aldersgruppa 18 – 30 skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord og sakrament».

På hvilken måte utfordrer dette oss som kirke?

Følg Kirkemøtesaken «Kyrkje 18-30 » 11.-16. april 2013 på kirken.no

Gjennom fagartikler, reportasjer, samtaletemaer og tips, fremhever antologien noen mulige veier å gå og gir inspirasjon til handling slik at det kan utvikles gode strategieri menigheter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.

 

Denne artikkelen er i kategorien Kirke 18-30, Livsnær og relevant, Tilgjengelig.