Konsert for Gud og hvermann

Den visuelle profilen er viktig for merkevarebyggingen av Majorstua+. Plakater og brosjyrer skal se proffe ut.

Den visuelle profilen er viktig for merkevarebyggingen av Majorstua+. Plakater og brosjyrer skal se proffe ut.

På Majorstua trekkes unge voksne til kirken for å gå på konsert.

Tekst og foto: Ane Bamle Tjellaug

– Vi ønsker å etablere en scene som folk kan regne med. Et sted du kan gå fordi du vet at konsertene pleier å være bra, sier Magnus Køhn.
Han driver ikke rockeklubb, men er derimot musikalsk leder for Majorstua+, en kirke for unge voksne i Oslo. Køhn er ikke i tvil om at konsertene han er med på å arrangere i Majorstua kirke annenhver tirsdag, har en viktig funksjon.
– Vi har fått veldig mange folk til å komme hit til oss som aldri hadde kommet hvis det ikke hadde vært for konserten. Her får de forhåpentligvis et godt møte med kirken, sier Køhn.
Majorstua+ er et treårig prosjekt som har som mål å gi unge voksne i Oslo et møtested med fellesskap, gudstjenester og kulturarrangement. En viktig del av satsingen er å skape et levende kirkelig musikkmiljø med ulike sjangre og uttrykksformer. Derfor er det konserter i Majorstua kirke annenhver tirsdag, som regel i intime og stemningsfulle Capella Johannea.

Jørun Almås, Marte Lavik (i midten) og Camilla Holten Gidske  fyller Capella Johannea med unge voksne.

Jørun Almås, Marte Lavik (i midten) og Camilla Holten Gidske fyller Capella Johannea med unge voksne.

Trekker nye folk

Konsertene er rene musikkopplevelser, uten andakt. De satser heller ikke på tradisjonelle kristne artister.
– Filosofien vår er at musikken er en del av skaperverket. Det er noe som er gitt oss av Gud, og derfor er vi åpen for veldig mange forskjellige typer musikk, sier Sondre Ferstad, som er frivillig musiker og en del av konsertkomiteen til Majorstua+.
Hvorfor skal kirken arrangere konserter for unge voksne? Jonas Lind Aase, prest og prosjektledervikar for Majorstua+, mener det er viktig å spørre seg hva et kristent liv er.
– Er det et liv uten fantasi, opplevelser, musikk og skjønnhet? Nei, det er som et helt annet liv. Vi vet at millioner av unge mennesker finner glede i å gå på konserter. En konsertopplevelse kan ha en åndelig dimensjon, og når musikken treffer oss, speiler den oss som mennesker. Musikk er umiddelbart, og formidler stemninger, følelser og uttrykk, sier Aase.
Han mener gudstjenesten er sentral i arbeidet til Majorstua+, men at det også er viktig med alternativer som konserter og seminarer som tar opp spørsmål knyttet til for eksempel tro og vitenskap.
– Kirkens oppdrag er å gjøre folk til etterfølgere og disipler av Jesus Kristus. Når vi vet at mange unge syns det er et stort steg å gå til gudstjeneste, må vi også tenke på andre aktiviteter som har lavere terskel.
Han understreker at musikk også er formidling, og ved at konserten finner sted i kirken, blir den satt inn i en tydelig ramme.
– Også når det er artister som ikke er åpent kristne?
– Vi kan ikke se for smått på det, og må kunne ha artister som ikke deler den samme troen som oss. Men vi kan naturligvis ikke ha artister som aktivt motarbeider det vi står for. Jeg mener at takhøyden er stor, og vi må dessuten tåle å bli utfordret, sier Aase.
I Majorstua+ er de ikke redde for å bruke kirkerommet til moderne, rytmisk musikk.
– Skal man være relevant og tilgjengelig, må man forsøke å kommunisere med aldersgruppen 18 til 30 og det de er opptatt av. En kirke i dag trenger å forholde seg til den kulturen vi lever i, sier Aase.

Ulike miljøer

Majorstua kirke ligger midt i kultursmørøyet, med både Musikkhøgskolen, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Staffeldtsgate ikke langt unna.
– Vi er ekstremt godt plassert med tanke på å samarbeide med musikkstudenter. Vi har blant annet et samarbeid med masterstudentene på Musikkhøgskolen. På den måten kan vi gjøre Majorstua+ kjent for studentene der, sier Magnus Køhn.
– Hvordan tenker dere når dere velger ut musikere?
– Det er viktig at de kommer fra forskjellige miljøer. Det er mange som har tilknytning til musikkutdanninger, men også folk utenfra. Å hente fra forskjellige miljøer er viktig så flest mulig blir kjent med vårt tilbud, forteller Køhn.
Å bruke musikkstudenter er også lurt for å trekke ulike mennesker til kirken.
– Artistene er i stor grad med på å skaffe publikum, og på den måten får vi gjort kjent hva vi holder på med for folk vi ikke ville truffet ellers, sier Køhn.
– En gjennomsnittlig konsertgjenger er student, og mange er venner og kjente av de som spiller, sier Ferstad.

Livsnær tro

Jonas Lind Aase forklarer at Majorstua+ sitt arbeid også handler om trosopplæring.
– Men vi er ikke bare kognitive vesener, som er opptatt av De ti bud, Fadervår og de rette trossetningene. Vi er også opptatt av å peke på troen som en måte å leve livet sitt på. Vi ønsker å skape et sted der det er rom for begge deler. Kapellet er et magisk rom. Du er nødt til å bli berørt på et eller annet plan. Rommet innbyr til gode opplevelser, uansett om det er gudstjeneste eller konsert. Mange sier: «Wow, finnes dette stedet i Oslo?» Da kommer de forhåpentligvis også igjen, sier Magnus Køhn.

Han mener ressurser er den største utfordringen for en kirke som skal treffe de unge voksne.
– Vi er avhengige av at det satses på oss, også med personalressurser, sier Aase.
Frivillige er en viktig del av arbeidet, men kan være vanskelig å rekruttere.
– Mange unge som studerer, må jobbe ved siden av studiene og har mange områder der de må prestere. De må kunne komme til kirken og få lov til å hvile litt. For mange er det meningsfullt å være frivillig, men det må være rom for å delta uten å måtte yte, forklarer Aase.

Visuelt og viktig

Den visuelle profilen har blitt en viktig del av merkevarebyggingen av Majorstua+. Den er designet av et designbyrå og består av en egen logo, farger og plakatmaler som brukes til de ulike arrangementene, som også promoteres på Facebook.
– Vi har brukt penger på dette for å møte målgruppa vår. De er opptatt av kvalitet og har utrolig mange tilbud som konkurrerer om oppmerksomheten deres. Når vi for eksempel står på stand på Blindern, er det viktig at vi deler ut noe som ser proft ut og gir folk en god magefølelse, sier Køhn.

Musikalsk ansvarlig Magnus Køhn (t.v.) og frivillig Sondre Ferstad vil etablere Majorstua+ som en musikkscene som folk kan regne med.

Musikalsk ansvarlig Magnus Køhn (t.v.) og frivillig Sondre Ferstad vil etablere Majorstua+ som en musikkscene som folk kan regne med.

Denne artikkelen er i kategorien Livsnær og relevant, Relasjoner og fellesskap.