– Kirken har lavere terskel enn et Nav-kontor

020710hvr1723May Bente Anita Jønsson Botnvik mener kirken kan tilby en trygg møteplass for unge som er arbeidsledige.

av Ane Bamle Tjellaug

«Hva kan kirken gjøre for unge arbeidsledige?» var spørsmålet da nettverket Church Action on Labour and Life samlet 60 deltakere for 17 europeiske land til konferanse i Brussel i mars i 2014.

May Bente Anita Jønsson Botnvik (25) var en av de norske delegatene til konferansen, og hun syns det var litt ubehagelig da hver av delegatene skulle fortelle litt om hvordan forholdene for arbeidsledige var i sitt hjemland.

– I Norge har vi det egentlig ikke så vanskelig, og det var nesten litt ubehagelig å fortelle det når du satt sammen med flinke ungdommer fra andre land i Europa som måtte flytte hjem til foreldrene fordi de ikke fikk seg jobb, forteller Botnvik. Hun kommer fra Sunndalsøra og er medlem i Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål.

– En gutt fra England fortalte at han hadde venner som hadde flytta på gata og begynt med dop da de ble arbeidsledige. De fant trøst i rusen, men håpet er at unge heller finner trøst i et fellesskap og et sted å møtes.

Kurs i søknadskriving

Unge er den største gruppen blant arbeidsledige i Norge. 8,2 prosent av arbeidsstyrken i alderen 15-24 år er arbeidsledige, viser tall fra SSB. Det betyr at 31 000 unge mennesker står uten jobb i 3. kvartal 2014. I andre land i Europa er tallene mer dramatiske. I Spania og Hellas er halvparten av de unge arbeidsledige.

May Bente Anita Jønsson Botnvik

May Bente Anita Jønsson Botnvik (25) var en av de norske delegatene til nettverket Church Action on Labour and Life sin konferanse i mars 2014.

May Bente Anita Jønsson Botnvik syns møtet med arbeidsledige ungdommer fra andre europeiske land ble sterkt.

– Noen fortalte at de hadde mastergrader, men fikk ikke jobb. Ikke alle land har systemer for å fange opp disse ungdommene. Andre fortalte at de kunne få gratis lærlingplass i seks måneder, men når den tida var ute fikk de ikke fortsette, sier hun.

Under konferansen kom det opp flere forslag på hva kirken kunne gjøre for unge arbeidsledige.

– Mange unge kommer til jobbintervju, men vet ikke hva det går ut på. Et av forslagene som kom opp på konferansen, var at kirken kunne bidra med intervjukurs, og lære unge å skrive søknader og CV, sier Botnvik.

– Kanskje kan vi arrangere åpen kirke, der eldre forteller om sin arbeidserfaringer og hvordan de kom seg inn i arbeidslivet, sier Botnvik.

– Hvorfor bør kirken engasjere seg for unge arbeidsledige?

– Mange av de unge arbeidsledige syns det er vanskelig å ikke å ha jobb, og mange føler seg alene eller blir deprimerte. Utfordringen er å få ungdom til å møtes, så de kan se at det er mange i samme situasjon.

Konkrete forslag

I sluttrapporten fra konferansen listes det opp forslag på ting kirkene kan gjøre for å møte arbeidsledig ungdom. Blant annet understrekes det at kirken har et ansvar for å få unge til å føle seg verdifulle og elsket av Gud. Menighetene har ansvar for både å styrke og utfordre de unge i et trygt, tillitsfullt, fredelig og åndelig miljø.

Rapporten kommer med konkrete forslag til hva menighetene kan gjøre:

  • La medlemmer i menigheten personlig følge opp ungdom som har det vanskelig
  • Tilby veiledning og trening i viktige egenskaper som selvtillit, å ta beslutninger o.l.
  • Lage en jobbsøker-klubb der unge mennesker kan se etter jobber sammen og få veiledning fra mer erfarne
  • Organisere kvelder der unge kan lære å skrive søknad og cv eller hvordan man bør oppføre seg på et jobbintervju
  • Tilby praktisk arbeidstrening i kirken, gjennom å hjelpe til med kontorarbeid, hagearbeid, matlaging eller undervisning
  • Oppmuntre de unge til å ta ordet i forsamlinger, for eksempel ved å begynne med å lese høyt fra Bibelen
  • Hjelpe unge til å bruke menigheten som nettverk for å skaffe seg jobb
  • La medlemmer i menigheten holde språkkurs

En trygg møteplass

May Bente Anita Jønsson Botnvik tror den største utfordringen er å få de unge arbeidsledige til å komme til kirken.

– Det er vanskelig å nå ut til de som sitter hjemme og ikke gjør noe. Jeg tror man må begynne i det små og bygge seg opp. Hvis man først når noen som har det vanskelig, når man kanskje flere etter hvert.

– Hva kan vi lære av situasjonen i andre europeiske land?

– Jeg tror ungdom må bli mer takknemlige for at vi har et veldig godt system i Norge. Vi har blant annet betalt lærlingplasser. Og i motsetning til i mange andre land får de fleste med mastergrad seg jobb, sier Botnvik.

Hun tror likevel det er viktig at kirken kan vise unge arbeidsledige at de ikke er alene om å være i en vanskelig situasjon.

– Kirken kan være en trygg møteplass med lavere terskel enn et Nav-kontor. Jeg tror det er viktig for unge arbeidsledige å være en del av et større fellesskap. Det kan vi bli flinkere til både på små og store steder.

Denne artikkelen er i kategorien Livsnær og relevant, Relasjoner og fellesskap, Tilgjengelig.