TID for fellesskap

– Det er viktig å tilby et fellesskap for unge voksne, men for å få til et godt fellesskap må man først få tak i nøkkelpersonene.

Tekst: Ingvild Telle. Foto: privat

Det mener Ingeborg Holberg (27). Hun er en av flere i aldersgruppen 18-30 som har deltatt på pilotprosjektet TID.

TID står for Tro, Identitet og Dialog og har blitt gjennomført i Høvik menighet i Bærum og i Tempe menighet i Trondheim. Opplegget utgjør totalt fire kveldssamlinger som er tilpasset aldersgruppen 18 til 30. Målet for samlingene er å gi unge voksne en mulighet til å reflektere over liv og tro.

– Dette er den gruppen, som av ulike grunner har minst tilhørighet til menigheten. Mange har vært aktive som barn, konfirmanter og ungdomsledere, men så blir de borte. Når de blir småbarnsforeldre kommer de tilbake, forklarer kateket Nina Engen i Høvik menighet.

– Derfor er det viktig å ha et tilbud for unge voksne. Vi må se nærmere på hva denne aldersgruppen trenger, hva de er opptatt av og hva vi som kirke har lyst til å formidle til dem. TID er et veldig spennende arbeid som vi i Høvik kommer til å arbeide videre med, bekrefter Nina Engen.

Samlingene i TID består av disse temaene: Vandring i kirkerommet, vennskap og relasjoner, rettferdighet og en gudstjeneste.

Hver samling er delt inn i fire bolker:

  • TID for mat. Et fellesskapsmåltid med tid til samtaler.
  • TID for intro. Presentasjon av dagens tema.
  • TID for prat. Samtale og refleksjon i grupper rundt temaet.
  • TID for stillhet. Liturgisk avslutning.

Veldig bra

Ingeborg Holberg er nyutdannet prest og deltok på alle samlingene i Høvik kirke. Hun er oppvokst i Høvik menighet og har i likhet med mange aktive, unge voksne opp gjennom årene påtatt seg mye ansvar. Hun har arrangert, fikset og tilrettelagt for andre. Gjennom TID var det godt å selv kunne lene seg tilbake og få påfyll.

–   Det har vært både spennende og gøy, men kanskje aller mest deilig å være deltaker igjen, sier Ingeborg Holberg. -Det er mange settinger der aktive, unge voksne jobber for å løfte frem andre, men kanskje ikke så mange sammenhenger der man selv får være deltaker i et opplegg som er tilrettelagt for aldersgruppen 18-30. Det er fint å delta på noe som er tilpasset der vi er i livet – et litt mer modent refleksjonsnivå – og å ha fellesskap med likeverdige, sier hun og viser til lignende alternativer for konfirmanter eller unge ledere. På den måten fyller TID et tomrom for unge voksne.

I Høvik menighet opplevde de at gamle medlemmer som ikke hadde vært i kirken på lenge, dukket opp. Nettopp derfor synes Ingeborg Holberg at det er et behov for at TID videreføres.

– Det er kanskje ekstra viktig i menigheter med færre unge voksne. Som treffpunkt tror jeg TID vil gjøre det unge voksne-miljøet sterkere, sier hun.

Vanskelig å rekruttere

Foto: privat

Foto: privat

I Trondheim samarbeidet menighetene Tempe og Hoeggen om TID. I Tempe og Hoeggen er det ikke etablert et sterk unge voksenmiljø fra før. Det er ikke lett å markedsføre et nytt konsept uten en etablert kjerne. I Trondheim er de unge voksne studentene gjerne knyttet til en organisasjon eller Frikirka. Dette gjør det mer utfordrende å rekruttere deltakere og å skape engasjement i en bykirke.

– Vi ville prøve ut TID som konsept som et felles tilbud til studentene i byen. Vi var ikke tilstede under fadderuka, men reklamerte via postere, brosjyrer og på Facebook, forteller Pål Arne Winsnes, diakon i Tempe menighet. Det bekrefter Inger Helen Nygård, tidligere kateket i Hoeggen menighet. I dag jobber hun som soneleder i Domprostiet Trondheim kirkelige fellesråd, og var sammen med Nina Engen med på å utvikle konseptet TID på oppdrag fra Kirkerådet.

– Vi fikk mye folk” herfra og derfra”. Folk som ikke kjente hverandre fra før. Noen var innom én gang, mens andre var her på alle fire samlingene. Totalt hadde vi rundt 20 unge voksne innom TID, sier Inger Helen Nygård. -I tillegg krasjet den ene samlingen vår med Halloween, en kveld der det var opplegg med vorspiel i studentbyen like ved kirka. Men med et oppmøte på seks ungdommer, hadde vi en veldig flott alternativ Halloween-markering, sier Pål Arne Winsnes. – Jeg tror vi kan bli enda bedre til å tilpasse konseptet mot trender som unge voksne er opptatt av.

Stort spenn i alder

Til tross for ulike erfaringer, ønsker både Trondheim og Bærum å videreføre erfaringer fra TID.

– Hva lærte dere som menighet av pilotprosjektet og arbeidet som rettet seg spesielt mot unge voksne?

– Det var meget stor forskjell på de som er 18-19 år og ny student, og de som er 29 år og ferdigutdannet. De er i ulike faser i livet. Men min opplevelse er at deltakerne synes det var spennende å møtes, og at de synes det var fint med blandingen av undervisning og mat, sier Nina Engen i Høvik menighet.

– Dette er en aldersgruppe som har behov for kunnskap. Det handler ikke bare om å være der, men om å ta med hele seg og sitt inn i kirken, få tilknytning og tilhørighet, understreker Inger Helen Nygård. – Aldersspennet er kanskje litt stort, og noen ganger kan det virke begrensende i forhold til miljøet i menigheten.

Foto: privat

Foto: privat

Fellesskap

Tempe menighet har inngått et samarbeid med Student KRIK, Trondheim og Norges KFUK-KFUM. Pål Arne Winsnes ser for seg at TID-konseptet kan tilbys til de nyinnflyttede studentene.

– Utgangspunktet vårt med å tilby TID var at vi ville ta aldersgruppen på alvor og å bygge et fellesskap for de mellom 18 og 30, slik Ungdommens kirkemøte i 2013 utfordret kirken til å gjøre. Det følte vi at vi fikk til. Men utfordringen er å få TID til å bli et fellesskap hvor deltakerne selv tar ansvar for å drive det videre, avslutter Pål Arne Winsnes.

– Det er spennende at det er så ulike utfall i menighetene i Trondheim og Bærum, sier Inger Helen Nygård. -Nå har vi gjort erfaringer vi ønsker å jobbe videre med.

Les TID-brosjyre fra Tempe menighet her.

Ønsker din menighet å prøve ut TID?

TID er initiert av Kirke18-30. Ressursene ligger nedlastbare på nettsiden under http://kirke18-30.no/tiltak/

Denne artikkelen er i kategorien Kirke 18-30, Livsnær og relevant, Relasjoner og fellesskap.