Ung og perfekt?

- Vær genuint interessert i barnet ditt, råder Finn Skårderud foreldre.

– Vær genuint interessert i barnet ditt, råder Finn Skårderud foreldre.

«Det er meg det er noe galt med». Slik tenker mange unge i dag. – Vær genuint interessert i barnet ditt, råder Finn Skårderud foreldre.

Dette er er forkortet utgave av en artikkel fra kirken.no

De kalles generasjon prestasjon. De er unge og mottar daglig krav om å være perfekt på mange plan. Selv om Ungdata-undersøkelsen (2013) viser at dagens tenåringer gjør det bedre på skolen, har høyere terskel for rusbruk og liker å være sammen med sine foreldre, gir deres psykiske helse grunn til bekymring.

– Det er i seg selv ikke feil å prestere. At hele samfunnet er prestasjonsorientert, det er et større problem, sier Finn Skårderud.

Den internasjonalt anerkjente psykiateren, professoren, forfatteren og driver av instituttet Villa Sult forklarer at grunnleggende følelser som skam kan skifte karakter, avhengig av kulturen vi lever i. Når samfunnet verdsetter prestasjon og perfeksjon kan skamfølelse oppstå.

iPhone som en skammaskin

Hva som utløser skam i vår kultur har endret seg de siste tiårene. Tradisjonell skam har oppstått når en har gjort for mye ut av seg selv.

– Vår skam i dag er å gjøre for lite ut av seg selv. I dag skal du stille deg ut og slik gjøre deg selv til et objekt. Når du ser deg selv som et objekt kan du også forkaste deg selv, sier Skårderud.

Det er ikke lenger skyldspørsmålet som står sentralt – hva du ikke får lov til.

– I dag ser vi mer skam knyttet til det en ikke evner å rekke over. Slik skam rammer hele selvet. Da tenker vi: det er meg det er noe galt med.

Skårderud trekker frem Facebook som et sted der vi viser fasade og pynter på en redigert versjon av oss selv.

– Vi sender oss selv ut, og så venter vi på respons. Er det bra nok? Er jeg fin nok? Og så kan vi bli rammet av skam. iPhone er blitt en skammaskin for en del mennesker.

Fortvilet gutt. Hva skal jeg gjøre?

– Vi sender oss selv ut, og så venter vi på respons. Er det bra nok? Er jeg fin nok? sier Skårderud

Skjerm barna

– Voksne bør reflektere over hvilke verdier de formidler, sier Skårderud til kirken.no.

Han mener at barn og unge skal skjermes for en del av foreldrenes private prosjekt, som for eksempel slanking.

– Jeg synes det er viktig at foreldre reflekterer over hvilke normer de sender nedover.

Skårderud anbefaler videre foreldre å trekke barna sine mer ut av den normative kulturen som kommer til uttrykk i blogger og sosiale medier.

– Der er vi koblet på, men vi er frakoblet hverandre. Få dem dratt ut derfra. Vis interesse for livet deres uten å invadere og kontrollere dem.

Unngå veldig organisert samvær

Hektiske hverdager sammen er ikke nødvendigvis veien å gå, påpeker Skårderud.

– Driv aktiviteter sammen, men uten å gjøre så mye. Ikke legg opp til et veldig organisert samvær. Ikke sysselsett barna og hverdagen så mye at de reproduserer andre.

Reproduksjon av andre, der selvet defineres ut fra andres prestasjoner, er et relativt nytt fenomen. Det kan eksempelvis komme til uttrykk i kommentarfelt på populære blogger. Unge som skriver kommentar ytrer ofte at de drømmer om å bli like fin og flink som den som skriver bloggen. Skårderud kaller dette et begjær etter å ligne andre.

– Det viktigste foreldre kan gjøre for å skape en god utvikling for sine barn, er å være genuint interessert i dem. Du blir deg selv ved at andre er interessert i deg.

 

Les også: Presset til perfeksjon fra vl.no

Denne artikkelen er i kategorien Artikler fra andre nettsteder.