– Inkluder klimaansvar i teologien!

MOTIVERT: Etter en uke i Paris under klimatoppmøtet, er Maria Saxegaard ekstra motivert for å gjøre en innsats for klimaet. Hun mener kirkene i større grad bør inkludere klimaansvar i teologien (Foto: Kjersti Landmark)

MOTIVERT: Etter en uke i Paris under klimatoppmøtet, er Maria Saxegaard ekstra motivert for å gjøre en innsats for klimaet. Hun mener kirkene i større grad bør inkludere klimaansvar i teologien (Foto: Kjersti Landmark)

– Ungdom er ikke fremtiden, vi er nåtiden, sier miljøengasjerte Maria Saxegaard (21). Kirke18-30.no har tatt en nærmere kikk på hvordan kirken kan mobilisere unge voksne til etisk ansvar rundt miljøutfordringer – og omvendt.

Tekst: Ingvild Telle

Med klimaforhandlingene i Paris friskt i minne kjenner mange et ekstra giv etter å være klimaansvarlig og miljøbevisst. Som enkeltperson kan man gjøre små endringer i hverdagen og sammen kan man få til mye.

Maria Saxegaard er ungdomsarbeider i Den norske kirke på Ringerike, i tillegg til å være leder for programutvalget i Norges KFUK-KFUM. Hun tilbrakte én uke i Paris under COP21 sammen med en delegasjon fra Norges KFUK-KFUM. Når vi snakker med Maria på telefon, har hun nettopp kommet hjem fra Paris. Med seg i bagasjen har hun pågangsmot og gode erfaringer.
– Alt er blitt forsterket etter uken i Paris. Jeg er mer engasjert og enda sikrere på at dette er noe som er verdt å kjempe for, sier Maria Saxegaard. Norges KFUK-KFUM hadde to delegasjoner tilstede under COP21, en for hver av ukene forhandlingene varte. De utsendte bodde på Camp Climate, som var YMCA sin camp under klimatoppmøtet. Omlag 360 ungdommer og unge voksne fra 43 forskjellige land bodde på campen.
– Hver morgen hadde vi diskusjoner og tema for dagen. Det gjorde at vi fikk se og høre ulike perspektiver fra ulike deler av verden, ikke bare hvordan vi ser på klima fra et norsk perspektiv, forklarer Saxegaard.
– Jeg fikk et ansikt på mange av dem som blir rammet av klimautfordringene. Det var sterkt.

Unge voksne

I en bloggpost på Ungdomsarbeid.no og i en pressemelding skriver Maria at man ikke bare må se på ungdom som fremtiden, men at ungdom er nåtiden.
– Ingen kan bedre sette verden i bevegelse enn de unge. Frimodigheten og engasjementet jeg ser hos ungdom hver dag på jobb er bevis på nettopp det. Historiebøkene sier det samme. De store omveltningene i samfunn har som regel startet med at unge reiste seg opp for andre. Eller som i Rosa Parks tilfelle; nektet å reise seg, skriver Maria Saxegaard. Som ung, kristen og miljøengasjert mener hun at det er viktig å inkludere klimaansvar i forkynnelsen ovenfor unge voksne. Og det er spesielt to temaer som er aktuelle: forvalteransvar og medmenneskelighet.
– Gud skapte jorda og vi mennesker har et forvalteransvar. Jeg tror for eksempel at veldig mange nordmenn har sine sterkeste opplevelser av Gud i naturen. Man opplever hvor mektig naturen er og hvor små vi mennesker er, forklarer Saxegaard. Under klimaforhandlingene møtte hun representanter fra etniske folkegrupper hvor livsgrunnlaget deres – naturen – er alvorlig truet som følge av klimaendringer.
– Å knytte klimaansvar og menneskeverd til forkynnelse i kirken gir veldig mening, sier Saxegaard. Hun tror et slikt perspektiv vil føles naturlig for mange unge voksne. Det er med på å aktualisere det å være ung og kristen.

Uforløst engasjement

Også Kirsten Finch (31) var i Paris under klimatoppmøtet. Finch er diakon i Gamlebyen og Grønland menighet og i likhet med Saxegaard var hun representant for Norges KFUK-KFUM. Fra et kristent lederperspektiv tror diakonen kirken kan få til store ting gjennom bevisstgjøring.
– På samme måte som organisasjoner som Regnskogfondet og Fremtiden i våre hender jobber, tror jeg det handler om å synliggjøre forbrukssamfunnet vi lever i og å gi informerte valg. Jeg tror det ligger et uforløst engasjement blant folk, og jeg tenker at kirken bør gå foran og vise de ulike valgene til både unge og gamle. Gir man folk kunnskapen, tror jeg folk ønsker å velge det miljøbevisste, sier Kirsten Finch.
Flere kirkelige ledere har inntatt den offentlige klimadebatten om blant annet leting etter olje. Det mener hun er positivt, og i liket med Saxegaard påpeker hun at det henger sammen med kirkas forvalteransvar.
– Det er dette vi forkynner på søndagene, og jeg tenker derfor at det er helt på sin plass å si i fra i det offentlige. Det viser også at kirka har en plass i dagens samfunn.

Sammen blir man sterkere

På Camp Climate i Paris var 33 organisasjoner representert. Erfaringer og perspektiv ble utvekslet og i samarbeid ble det arrangert aksjoner.
– Alt blir lettere i fellesskap. Det var en styrke å reise fra en organisasjon, og som ung kan det også være lettere å mene noe på vegne av en organisasjon. Som enkeltperson blir du mindre sårbar i fellesskapet, sier Maria Saxegaard. Hun tror det er viktig å skape et fellesskap rundt klimatiltak – enten de er store eller små. I tillegg håper hun at kirker og menigheter setter seg grønne og ambisiøse klimaforsett for det nye året
– Nå er det perfekte tidspunkt for en menighet å sette et nytt, felles mål. Bli en grønn kirke, resirkuler, gi kollekten til et klimatiltak. Da blir det synlig hva man jobber for, og da blir det også mye morsommere, sier Saxegaard.

Les Maria Saxegaards innlegg i Aftenposten under COP21.

Ressurssider og arrangement:
– KLIMAFESTIVALEN: http://www.norskklimanettverk.no/prosjekter/klimafestivalen
– GLOBAL UKE: http://globaluke.no/
– BROEN TIL FRAMTIDEN: http://broentilframtiden.com
– STRANDRYDDEDAGEN: http://holdnorgerent.no/strandrydding
– NATURVERNFORBUNDET: http://naturvernforbundet.no
– FREMTIDEN I VÅRE HENDER: http://www.framtiden.no
– INITIATIV FOR ETISK HANDEL: http://www.etiskhandel.no

Denne artikkelen er i kategorien Livsnær og relevant, Tilgjengelig.