Nåde er – samtale mellom unge voksne

Faksimile av forsiden til ressursheftet til «Nåde er» (klikk på bildet for å laste ned pdf)

Hva betyr nåde i vår tid? Hva skjer med oss når vi begynner å snakke om nåde? Hvordan snakke om nåde i det offentlige rom? Konseptet Nåde er har blitt utarbeidet for sette temaet «nåde» på dagsorden med unge voksne. Nå er ressursheftet klart.

Kirkerådet har, sammen med Tunsberg og Sør-Hålogaland bispedømme og Kirkeakademiene, utarbeidet et ressursdokument for å gjennomføre arrangementet Nåde er.

Last ned ressursdokument | Les ressursdokumentet og mer om Nåde er

Målet med arrangement er å bidra til en samtale mellom unge voksne om nåde. Litteratur, film eller annen scenekunst kan sette i gang en slik samtale. Tre forfattere, Heidi Sævareid, Tyra Theodora Tronstad og Sondre Midthun, har skrevet noveller om nåde som kan brukes i arrangementet.

Arrangementet kan godt finne sted på andre steder inn i kirken. Hva med å invitere til Nåde er på biblioteket eller kulturhuset?

Menigheter, kirkeakademier, lokale organisasjoner, folkehøgskoler og andre studiesteder, ungdomsråd etc. kan være naturlige samarbeidspartnere i et slikt arrangement.
Tanken er at arrangementet planlegges og gjennomføres med unge voksne, at unge voksne også er målgruppen for arrangementet og at det skjer i lokalmiljøer rundt om i landet.

Det er lagt noen enkle prinsipper til grunn:

  • Arrangementet skal være enkelt og overkommelig å gjennomføre.
  • Arrangementet skal være fleksibelt og tilpasses lokale forhold og behov.
  • Arrangementet skal ha høy kvalitet.
  • Arrangementet skal være åpent og inkluderende.
  • Arrangementet kan ha annen tittel enn «Nåde er».

Du kan bidra til at Nåde er blir arrangert i ditt lokalmiljø i løpet av 2017! Dersom du ønsker å arrangere, eller samarbeide om et arrangement, finner du inspirasjon, ideer og ressurser til planlegging og gjennomføring her:

Last ned ressursdokumentet til Nåde er  | Les ressursdokumentet og mer om Nåde er på nettsidene

Denne artikkelen er i kategorien Kirke 18-30, Relasjoner og fellesskap.