Dåpssamtalen er noe av det viktigste en prest gjør

Dåpssamtalen er noe av det viktigste en prest gjør, sier Eva Marie Jansvik, sokneprest i Mandal (illustrasjonsfoto: Sverre Chr. Jarild)

35.000 barn døpes hvert år i Den norske kirke. Før dåpen vil foreldre bli invitert til en dåpssamtale. Men mange kjenner på prestasjonsangst før en slik samtale. Hva om jeg ikke er kristen «nok»

Tekst: Christina Skreiberg

– Møtet med kirken skal oppleves som trygt og godt, sier Eva Marie Jansvik, sokneprest i Mandal (foto: privat)

– Dåpssamtalen er noe av det viktigste en prest gjør. Samtalen er en brobygger mellom familien og kirken, sier Eva Marie Jansvik, sokneprest i Mandal. Hun har holdt en rekke slike samtaler, og har skrevet oppgave om dåpssamtalen.

Ikke kristen «nok».

Mange kjenner på nervøsitet før en slik samtale. På flere bloggforum uttrykker nybakte foreldre bekymring for at de ikke er kristne «nok». Kanskje er kun den ene av foreldrene kristen. Eller kanskje ønsker de å døpe barnet sitt fordi de selv er døpt og fordi det er en fin tradisjon.

– Man behøver ikke være redd for at man ikke tror «nok». Så lenge man ønsker at barnet skal bli døpt, er det godt nok! Det er helt vanlig å oppleve perioder hvor troen ikke er så sterk. Og vi som jobber i kirken driver ikke og måler tro. Vi har en folkekirke som skal romme alle, uavhengig av om man går jevnt og trutt i kirken, eller ønsker en løs tilknytning. Uansett er man like velkommen. Min holdning er at det er fantastisk at foreldrene vil komme til kirken med barna sine. Møtet med kirken skal oppleves som trygt og godt, og man bør få en varm invitasjon til å bli en del av menighetsfellesskapet. Vi ønsker jo å se dåpsbarna og familien igjen, sier Jansvik.

Et viktig valg.

Hvis kun den ene av foreldrene ønsker dåp kan det være en aktuell problemstilling, og er noe man kan snakke om i en dåpssamtale.

– Jeg opplever at mange vil unnskylde partneren sin, fordi det kanskje er en selv som ønsker dåp, men at det ikke er viktig for den andre. Men det er ikke nødvendig å unnskylde noe som helst, sier Eva Marie Jansvik.

– Vi kan ikke ta for gitt at alt er klart og at begge foreldrene er enige om å velge dåp når de kommer til en dåpssamtale, sier Torkel Irgens, kirkefagsjef i Sør-Hålogaland bispedømme. (foto: privat)

Torkel Irgens, kirkefagsjef i Sør-Hålogaland bispedømme, har jobbet mye med dåpspraksis og trosopplæring. Han forteller;- vi kan ikke ta for gitt at alt er klart og at begge foreldrene er enige om å velge dåp når de kommer til en dåpssamtale. Noen har kanskje brukt en del tid på å bestemme seg, mens for andre er det mer en selvfølgelig tradisjon. Mange foreldre ønsker å døpe barna sine i den samme kirken som de selv er døpt i. De vil videreføre tradisjoner og legge til rette for tilhørighet til den lokale kirke, der barna får være aktive deltakere i trosopplæringen.

Vi har stor respekt for at dette er et viktig valg, og at vi som foreldre tar valg for våre barn som vi mener er til det beste for barnet, sier Irgens.

Praktisk.

Under en dåpssamtale er de fleste foreldre opptatt av det praktiske. Som: når skal vi komme frem til døpefonten? Hvem skal være med? Når skal vi stå, og når skal vi sitte? 
 – Dette gir vi svar på, og jeg pleier også å si at hvis foreldrene bare kommer til dåpen med barnet, så skal vi ordne resten. Jeg gjør det jeg kan for at de kan senke skuldrene, for vårt mål er å skape trygghet og vise omsorg, sier Eva Marie Jansvik.

Når det passer.

Den første tiden med en liten baby er helt spesiell. Livet kan oppleves som å bli snudd på hodet. Det er mye nytt å forholde seg til og dåp er kanskje ikke det som står øverst på lista. 
 – Man trenger ikke skynde seg. Døp barnet når det passer. Barnet blir aldri for stort til å døpes. Nå er det mer normalt å vente til babyen er større, og fikk man ikke gjort det med første barnet, kan man døpe begge samtidig når nestemann skal døpes, foreslår soknepresten.

Forskjellig praksis. 

Hvordan en dåpssamtale gjennomføres varierer fra menighet til menighet. Noen ganger er det en individuell samtale, enten i kirken eller hjemme hos foreldrene, andre ganger er det en gruppesamtale med flere dåpsforeldre. – Familiesituasjonen for dåpsfamiliene er forskjellige. Noen syns det er godt å være i en mer uformell gruppe, mens andre gjerne vil ha besøk. I vår menighet er vi opptatt av å gjøre dåpssamtalen tilgjengelig, nær og trygg, og vi praktiserer per i dag hjemmebesøk. Kirken bør legge til rette for foreldrene, som er i en ny og spesiell situasjon, sier Eva Marie Jansvik.

Denne artikkelen er i kategorien Ord og sakrament, Tilgjengelig.