Kontakt oss

Kontaktperson
Kjersti Kolbjørnsrud
Rådgiver i Kirkerådets seksjon for barn, unge og trosopplæring
Tlf. direkte: 23 08 12 93
E-post: kko@kirken.no