Nåde er

Satsningen Kirke 18-30 i Den norske kirke handler om at unge voksne erfarer kirken som livsnær, relevant og tilgjengelig.

I Norge er «nåde» valgt som kjerneord for reformasjonsmarkeringen i 2017. Bibelen forteller om menneskers møte med en nådig Gud. Fortellingene bidrar til livstolkning og livsmestring også for oss i dag. For å sette nåde på dagsorden i lokalsamfunnet, er det utviklet forslag til et arrangement med tema Nåde er. Målet er å bidra til en samtale mellom unge voksne om nåde. Litteratur, film eller scenekunst kan være utgangspunkt for en slik samtale.

Hva betyr nåde i vår tid?
Hva skjer med oss når vi begynner å snakke om nåde?
Hvordan snakke om nåde i det offentlige rom?

Dette ressursdokumentet er til inspirasjon for å gjennomføre arrangementet Nåde er. Ressursene kan også brukes i andre sammenhenger, som f.eks. morgensamling på folkehøgskole eller kveldssamling på leir.

Folkebibliotekene eller kulturhus rundt om i landet, menigheter, folkehøgskoler og andre studiesteder, kirkeakademier og lokale organisasjoner vil være naturlige samarbeidspartnere.

Vil du arrangere Nåde er i ditt lokalmiljø? I dette ressursdokumentet finner du tips til planlegging og  gjennomføring!

Last ned ressursheftet til «Nåde er» eller les videre for utdrag fra heftet:

Hjelp til planlegging

  • Arrangementet skal være enkelt og overkommelig å gjennomføre.
  • Arrangementet skal være fleksibelt og tilpasses lokale forhold og behov.
  • Arrangementet skal ha høy kvalitet.
  • Arrangementet skal være åpent og inkluderende. Arrangementet kan ha annen tittel enn Nåde er.

Les mer om hjelp til planlegging

Slik kan det gjøres!

Les om forslag til opplegg

Tilgjengelige ressurser

Les mer om fortellinger, forestillinger og filmer om nåde