Kirke 18-30

Kjersti Kolbjørnsrud

Redaktør Kjersti Kolbjørnsrud (foto: Kirkerådet)

 • Hva kjennetegner aldersgruppen 18–30 år?
 • Hva er unge voksnes behov og lengsler?
 • På hvilken måte kan unge voksne i større grad utfordres til å være en ressurs i kirken?
 • Hvordan kan aldersgruppen 18-30 erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord og sakrament?

Disse spørsmålene utforskes gjennom satsningen Kirke 18-30.

Å være kirke for og med aldersgruppa 18-30 handler i stor grad om å være kirke i vår tid – for alle. Det handler om mangfold og kvalitet tilpassa ulike aldersgrupper og livsfaser, fellesskap som bidrar til at man kan vokse i troen og møte med kirken i ulike overgangsfaser.

Kirkemøtet i 2009 utfordret Den norske kirke på alle plan å fornye og videreutvikle arbeidet med aldersgruppa 18-30.

Kirke 18-30 søker å bidra til at det utvikles gode strategier i menighetene og organisasjonene. Denne nettsida aktualiserer temaer knyttet til unge voksne i kirken. Målet er at artikler og tips kan bidra til inspirasjon og refleksjon om hvordan være en livsnær og relevant kirke for og med unge voksne.

Kirke 18-30 skal også behandles som en strategisak på Kirkemøtet i 2013.

Ressurssida

Du finner:

 • Nettartikler som aktualiserer temaer knyttet til unge voksne i kirken
 • Lenker til organisasjoners nettsider som særlig har et unge voksne-fokus
 • Lenker til relevante artikler fra organisasjoner, institusjoner eller aviser
 • Boktips og anmeldelser
 • Facebookside der du kan drøfte erfaringer eller komme med gode innspill
 • Informasjon om arrangement og konferanser

Erfaringsdeling

Du inviteres til å:

 • komme med innspill og utspill på Facebook
 • kommentere artiklene
 • tipse oss om gode ressurser som det kan linkes til
 • ta initiativ til samtaler med staben på lunsjrommet, i forskjellige utvalg eller grupper
 • laste ned og trykke artiklene i menighetsblad/medlemsblad eller legge de ut på lokale/regionale nettsteder
 • bidra til at aldersgruppa 18-30 deltar i kirken

Last ned antologien «Livsnær, relevant, tilgjengelig» fra 2013 her (pdf)