Ungdommens kirkemøte

Ungdommens kirkemøte er et nasjonalt organ som er satt sammen av to ungdomsdelegater fra hvert bispedømme og én fra hver av de frivillige organisasjonene. Les mer om Ungdommens kirkemøte på kirken.no

Kirke for aldersgruppa 18-30 har vært på dagsorgden på UKM i 2007, 2008 og 2009.

2009: 06/09 myndig tru, mangfaldig fellesskap

Sakspapir (pdf)
Vedtak (pdf)
Vedlegg 1  (pdf)
Vedlegg 2 (pdf)

2008: 04/08 Kirke for aldersgruppa 18-30

Sakspapir (pdf)
Vedtak (pdf)
Vedlegg 1  (pdf)
Vedlegg 2 (pdf)
Vedlegg 3 (pdf)

2007: UKM 06/07 Kirkens arbeid med aldersgruppen 18-30

Sakspapir (pdf)
Vedtak (pdf)