Tiltak

Les mer om våre tiltak på undersidene:

Nåde er…

Hva er nåde for deg?
Hvorfor trenger vi nåde?
Hvordan snakke om nåde i andre rom enn i kirken?
Les mer om Nåde er… 

Alle hjerters dag

Majorstua Pluss har arrangert alternativ valentinsfeiring. Kirkerådet har i samarbeid med andre fagmiljø utarbeidet forslag til en fellesskapskveld som kan arrangeres på Valentinesdagen. Les mer om «Alle hjerters dag».

TID – Tro – Identitet – Dialog

TID er et opplegg for fellesskapssamlinger med unge voksne. Målet for samlingene er å gi deltakerne en mulighet til å reflektere over liv og tro. Les mer om TID.